Mikronize kalsit

Kalsit (kalsiyum karbonat CaCo3) cam parıltılı, sağlam, kolay kırılabilen iri kristalli mermerlerdir.

Perlit

Mağmanın asit fazında oluşan lavların soğuyup gözle ve mikroskopla görülebilecek bir yapIda kırılmasının meydana getirdiği kütle bünyesinde su damlacıkları bulunan volkanik bir cam türünü ifade eder. Ticari kullanımda ise perlit elverişli bir sıcaklığa kadar ısıtıldığında genleşen ve gözenekli bir hale gelen volkanik doğuşumlu (menşeili) ve doğal olarak oluşan asitik bir camdır. Perlit belirli bir tane iriliğinde özel formlarda 900-1100° C arasında ısıtıldığında hacmini yaklaşık 20 kat genleştirmekte ve mısır gibi patlayarak yoğunluğu çok hafif bir hale gelmektedir.