Genel Uygulama Bilgileri

Yüzeyin İncelenmesi

01. Eski bina yüzeylerinde kabarık boya ve sıvalar kazınmalıdır.
Yeni binalarda uygun sıva ile yüzey tesvite edilmelidir.

02. Yüzey toz ve rutubetten arındırılmalıdır.

03. Bozuk yüzeyler, uygun Arkim Arrepair
tamir harcı ile düzeltilmelidir.

Subasman Profili Yerleştirilmesi

Seçilen ısı yalıtım levhası kalınlığına göre uygun su basman seçilir. Seçilen profil ilk kat döşeme seviyesinin 20 cm alt kısmına özel dübel ile tesbit edilir. Yüzeyde eğrilik varsa subasman profili takozu kullanılarak profil teraziye alınır. Profilin düzgün yerleştirilmesi levhaların sağlıklı ve dengeli bir şekilde yerleşmesi için önemlidir.

Isı yalıtım Levhalarının Yapıştırılması

Artherm AD Yapıştırma Harcı
Arplast Lf’nin Isı yalıtım Levhasına Uygulanması


Yüzeyde eğrilik varsa Arrepair ile giderildikten sonra
Artherm ad ile levhalar yüzeye yapıştırılır.

Noktasal Yapıştırma

Noktasal yapıştırmada levhanın ortasına noktasal olarak harç konur. Kenarlarına ise şerit şeklinde yapıştırıcı sürülür

Taraklı Mala ile Yapıştırma

Düzgün yüzeylere uygulama yapılacağı zaman levhanın arkasına sürülen harç tarak ile eşit bir şekilde yayılır. Taraklama yapıldıktan sonra kenarlara harç taşmamasına özen gösterilir.

Isı Yalıtım Levhalarının Yerleştirilmesi

Isı yalıtım levhaları, duvarın alt kısmından başlanarak aralıksız ve şaşırtmalı olarak döşenir. Levhaların arasında boşluk bırakılmamalıdır. Yüzey dışına taşan levhaların kenarları yapıştırıcı kuruduktan sonra düzeltilmelidir.
Isı yalıtım levhaları yerleştirilirken pencere vb. boşluklara dikkat edilmelidir. Bu bölümler çatlamaya karşı riskli bölgeler olduğu için dikkat edilmelidir.
Şaşırtma yapılırken köşelerde sadece tam ve yarım levhalar kullanılmalıdır. Şaşırtma yapılırken yarımdan daha küçük parçaların köşelere denk getirilmemelidir.

Artherm Isı Yalıtım
Levhalarının Dübellenmesi


Dübellemenin amacı, sistemin mekanik olarak
sabitlenmesini sağlamaktır. Genellikle uygulamalarda kullanılacak dübel sayısı 6 dübel/m2 olarak hesaplanır. ideal dübel sayısını bina yüksekliği ve çevre koşullarına göre belirlemelidir. Dübeller yerleştirilirken en çok tercih edilen yöntem, ısı yalıtım levhasının ortasında ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde dübellerin yerleştirilmesidir. Dübelleme, yapıştırıcının yeterince kuruduğu tespit edildikten sonra uygulanmalıdır. Bu süre genellikle 20 °C’de 24 saattir. Dübeller yerleştirilirken yüzeyde çıkıntı yapmamalıdır. Kullanılacak dübellerin çeşidi zeminin özelliğine göre tesbit edilmelidir. Dübel çivilerinin tam çakılmasına dikkat edilmelidir.

Bina Köşelerinin
Oluşturulması


Dış cephe köşeleri, çatlama riski en yüksek olan ve mekanik zorlamalara en fazla maruz kalan bölgelerdir, bu yüzden köşe profilleri kullanılmalıdır. Kendinden fileli profiller işçilik ve yanlış uygulama hatalarını en aza indirdiği gibi zamandan da tasarruf sağlar. Kendinden fileli köşe profilleri yüzeye yerleştirilirken köşe profili genişliğinde ince bir kat yapıştırıcı uygulanır, profil üzerine yerleştirilir ve üzerine donatı filesi uygulanır.

Sıva ve Donatı Filesi
Uygulaması


Isı yalıtım levhalarının döşendikten 24 saat sonra sıvası uygulamasına geçilebilir. Yüzey sıvasının kalınlığı yaklaşık olarak 3 mm olmalıdır. Henüz kurumamış olan ilk kat sıvanın üzerine donatı fileleri, yukarıdan aşağıya doğru hafifçe bastırılarak yerleştirilmelidir. File, sıva çatlaklıklarını önlemek amacı ile yüzeye yakın konumda olmalıdır. Birleşim yerlerinde donatı filesi 10 cm üst üste bindirilerek uygulanır. İkinci kat sıva uygulamasına 3-4 saat sonra geçilmelidir.

Son Kat Kaplama
Uygulaması


Mantolama uygulaması mutlaka en az 1-1.5 mm kalınlıkta
bir son kat kaplaması ile tamamlanmalıdır. Dekoratif kaplama uygulaması, ikinci kat sıva uygulamasının tamamen kurumasından sonra uygulanmalıdır.Mantolamada son kat kaplama olarak solvent bazlı ürünler kullanılmamalıdır.

Çıkma Bölgelerinde
Damlalık Oluşturulması


Bina çıkmalarında cepheyi sudan korumak için damlalık profilleri kullanılarak düzgün bitişler elde edilir.
Damlalıklı köşe profilleri köşelere sabitlenir ve üzerine donatı filesi yerleştirilir. Yerleştirme sırasında profilin terazisinde olmasına dikkat edilir.

Bina çıkmalarında cepheyi sudan korumak için damlalık profilleri ilk kat sıvanın içine yerleştirilir. Fileli damlalık profilleri kullanılıyor ise profil filesi
ile donatı filesi 10 cm biribiri üzerine bindirme yapılır.

Sadece aluminyum profil kullanılırsa file alüminyum profil üzerine bindirilerek uygulama yapılır.

İkinci kat Arplast lf uygulanarak damlalık detayı tamamlanır.

Son Kat Dekoratif Kaplamaların Oluşturulması

Ardekomin ve Ardekocolour ile son kat uygulaması
yapılacaksa o zaman arastar uygulanmaz. Ardekomin
uygulandıktan sonra boya öncesi arastar uygulaması yapılır.
Mineral veya akrilik sıva mala ile yüzeye yayılır.
Sıvalar kurumadan plastik bir mala ile yüzey
perdahlanarak tekstür oluşturulur.

Son kat sıvanın kurumasını takiben eğer ki yüzeye ardekocolour ve Ardekocolour uygulanacaksa Arkim Arastar ile yüzey astarlanmalıdır.

Ardekomin ve Ardekocolour ile son kat uygulaması yapılacaksa o zaman arastar uygulanmaz. Ardekomin uygulandıktan sonra boya öncesi Arastar uygulaması yapılır.

Ardekocolour ve Ardekocolour uygulanırken Mineral veya akrilik sıva mala ile yüzeye yayılır. Sıvalar kurumadan plastik bir mala ile yüzey perdahlanarak tekstür oluşturulur.